นักวิจัย

 

ทั้งหมด120คน

 
นักวิจัย
สถานที่ปฏิบัติงาน ( จังหวัด )
จำนวนเข้าชม
 • กวิสรา สุขสุเมฆ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  นนทบุรี

  - -

  สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี|จำนวนเข้าชม 37 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 20 มี.ค 2562   |   16:13 น.
  นนทบุรี
  37
 • ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  นครปฐม

  อาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม|จำนวนเข้าชม 80 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 15 ก.พ. 2562   |   10:05 น.
  นครปฐม
  80
 • ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  นักวิจัยอิสระ -

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 255 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 02 ก.พ. 2562   |   17:20 น.
  กรุงเทพมหานคร
  255
 • วรรณรัช สันติอมรทัต

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สงขลา

  Lecturer Prince of Songkla University

  สถานที่ปฏิบัติงาน สงขลา|จำนวนเข้าชม 75 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 30 ม.ค. 2562   |   12:19 น.
  สงขลา
  75
 • สมโชค กิตติสกุลนาม

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  นักวิจัย Food and Agro-industrial Waste Bio-utilization Research Group (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 148 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 21 ม.ค. 2562   |   16:32 น.
  กรุงเทพมหานคร
  148
 • เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  มหาสารคาม

  อาจารย์ คณวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  สถานที่ปฏิบัติงาน มหาสารคาม|จำนวนเข้าชม 496 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 04 ม.ค. 2562   |   06:40 น.
  มหาสารคาม
  496
 • กนกพร สมพรไพลิน

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 113 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 23 พ.ย. 2561   |   14:17 น.
  กรุงเทพมหานคร
  113
 • ธนภร อำนวยกิจ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สงขลา

  นักวิจัยและอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน สงขลา|จำนวนเข้าชม 235 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 21 พ.ย. 2561   |   22:58 น.
  สงขลา
  235
 • สันติ ธนิตวัฒนศักดิ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพของพอลิเมอร์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 250 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 20 พ.ย. 2561   |   14:08 น.
  กรุงเทพมหานคร
  250
 • โสภาค สอนไว

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  นครปฐม

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม|จำนวนเข้าชม 141 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 19 พ.ย. 2561   |   21:10 น.
  นครปฐม
  141
 • เฉลิมชัย วงษ์อารี

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 477 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 13 พ.ย. 2561   |   08:24 น.
  กรุงเทพมหานคร
  477
 • เบญจพร เลิศอนันตวงศ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ไม่ระบุ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

  สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ระบุ|จำนวนเข้าชม 393 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 08 พ.ย. 2561   |   23:55 น.
  ไม่ระบุ
  393
 • Natta Laohakunjit

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ไม่ระบุ

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ระบุ|จำนวนเข้าชม 167 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 06 พ.ย. 2561   |   13:52 น.
  ไม่ระบุ
  167
 • นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ไม่ระบุ

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ระบุ|จำนวนเข้าชม 269 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 06 พ.ย. 2561   |   12:49 น.
  ไม่ระบุ
  269
 • กาญจนา บุญเรือง

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 178 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 05 พ.ย. 2561   |   14:24 น.
  กรุงเทพมหานคร
  178
 • กฤษณะ เรืองฤทธิ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  เพชรบุรี

  อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สถานที่ปฏิบัติงาน เพชรบุรี|จำนวนเข้าชม 220 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 02 พ.ย. 2561   |   17:16 น.
  เพชรบุรี
  220
 • วินัศ ภูมินาถ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 162 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 01 พ.ย. 2561   |   15:49 น.
  กรุงเทพมหานคร
  162
 • เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  อุบลราชธานี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี

  สถานที่ปฏิบัติงาน อุบลราชธานี|จำนวนเข้าชม 158 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 30 ต.ค. 2561   |   10:33 น.
  อุบลราชธานี
  158