นักวิจัย

 

ทั้งหมด119คน

 
นักวิจัย
สถานที่ปฏิบัติงาน ( จังหวัด )
จำนวนเข้าชม
 • ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  นครปฐม

  อาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม|จำนวนเข้าชม 15 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 15 ก.พ. 2562   |   10:05 น.
  นครปฐม
  15
 • ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  นักวิจัยอิสระ -

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 194 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 02 ก.พ. 2562   |   17:20 น.
  กรุงเทพมหานคร
  194
 • วรรณรัช สันติอมรทัต

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สงขลา

  Lecturer Prince of Songkla University

  สถานที่ปฏิบัติงาน สงขลา|จำนวนเข้าชม 22 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 30 ม.ค. 2562   |   12:19 น.
  สงขลา
  22
 • สมโชค กิตติสกุลนาม

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  นักวิจัย Food and Agro-industrial Waste Bio-utilization Research Group (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 95 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 21 ม.ค. 2562   |   16:32 น.
  กรุงเทพมหานคร
  95
 • เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  มหาสารคาม

  อาจารย์ คณวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  สถานที่ปฏิบัติงาน มหาสารคาม|จำนวนเข้าชม 451 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 04 ม.ค. 2562   |   06:40 น.
  มหาสารคาม
  451
 • กนกพร สมพรไพลิน

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 44 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 23 พ.ย. 2561   |   14:17 น.
  กรุงเทพมหานคร
  44
 • ธนภร อำนวยกิจ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สงขลา

  นักวิจัยและอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน สงขลา|จำนวนเข้าชม 185 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 21 พ.ย. 2561   |   22:58 น.
  สงขลา
  185
 • สันติ ธนิตวัฒนศักดิ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพของพอลิเมอร์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 183 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 20 พ.ย. 2561   |   14:08 น.
  กรุงเทพมหานคร
  183
 • โสภาค สอนไว

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  นครปฐม

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม|จำนวนเข้าชม 89 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 19 พ.ย. 2561   |   21:10 น.
  นครปฐม
  89
 • เฉลิมชัย วงษ์อารี

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 419 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 13 พ.ย. 2561   |   08:24 น.
  กรุงเทพมหานคร
  419
 • เบญจพร เลิศอนันตวงศ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ไม่ระบุ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

  สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ระบุ|จำนวนเข้าชม 350 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 08 พ.ย. 2561   |   23:55 น.
  ไม่ระบุ
  350
 • Natta Laohakunjit

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ไม่ระบุ

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ระบุ|จำนวนเข้าชม 128 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 06 พ.ย. 2561   |   13:52 น.
  ไม่ระบุ
  128
 • นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ไม่ระบุ

  ไม่ระบุ

  สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ระบุ|จำนวนเข้าชม 238 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 06 พ.ย. 2561   |   12:49 น.
  ไม่ระบุ
  238
 • กาญจนา บุญเรือง

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 132 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 05 พ.ย. 2561   |   14:24 น.
  กรุงเทพมหานคร
  132
 • กฤษณะ เรืองฤทธิ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  เพชรบุรี

  อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สถานที่ปฏิบัติงาน เพชรบุรี|จำนวนเข้าชม 188 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 02 พ.ย. 2561   |   17:16 น.
  เพชรบุรี
  188
 • วินัศ ภูมินาถ

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  กรุงเทพมหานคร

  นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

  สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร|จำนวนเข้าชม 128 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 01 พ.ย. 2561   |   15:49 น.
  กรุงเทพมหานคร
  128
 • เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  อุบลราชธานี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี

  สถานที่ปฏิบัติงาน อุบลราชธานี|จำนวนเข้าชม 123 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 30 ต.ค. 2561   |   10:33 น.
  อุบลราชธานี
  123
 • ปรียาพร เกิดฤทธิ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน  :  นครปฐม

  อาจารย์ มหาวิทยาลัยดงกุก-โซล

  สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม|จำนวนเข้าชม 112 คน
  เข้าใช้งานล่าสุด 30 ต.ค. 2561   |   09:31 น.
  นครปฐม
  112