FORESIGHT FOR FOOD INDUSTRY: TRAIN-THE-TRAINERS PROGRAM

อัพเดทข้อมูล 01 ก.พ. 2562   |   10:51 น.
  • 0

    Share

  • 218

    Views

FORESIGHT FOR FOOD INDUSTRY: TRAIN-THE-TRAINERS PROGRAM

 

Food Innopolis ร่วมมือกับ The British Council ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 ประเทศ

 

 

ปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น

 

โครงการ Foresight for Food Industry: Train-the-Trainers Program

จัดอบรม วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ เขาใหญ่ ประเทศไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร กิจกรรมอบรม 5 วัน เกี่ยวกับการประเมินการรับความรู้สึก วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนาและประเมินกรณีศึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 การศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในประเด็นมุ่งเป้า และเพื่อเรียนรู้ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากสหราชอาณาจักร

 

รายละเอียดการรับสมัครเพื่อคัดเลือก

-         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 14 กุมภาพันธ์ 2562

-         ประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

-         ค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านละ 20,000 บาท ต่อโครงการ (รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในข้อกำหนด ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารการอบรม รวมถึงการเดินทางไปสหราชอาณาจักร และหลังจากการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

-         หลังจากประกาศผลการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/university-industry-links

 

LINE it!