Food Innopolis

Thailand Most Influential Food Innovation Platform

ที่อยู่

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120, ประเทศไทย

เบอร์ติดต่อ

+66(0)94-341-7111
+66(0)94-249-7333
+66(0)94-340-4333

อีเมล

databank@foodinnopolis.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม